Obsługa informatyczna

Stanowi główny filar naszej firmy.  Proponowana przez nas usługa obejmuje administrację oraz konserwację stacji roboczych, serwerów i sieci, usuwanie wszelkiego typu awarii, archiwizację danych czy też doradztwo informatyczne.

Usługa opieki informatycznej może być świadczona doraźnie lub w postaci korzystnych umów abonamentowych, co pozwala zapewnić klientom komfortowe warunki pracy, w tym gwarantowany czas reakcji w sytuacjach awaryjnych. Zakres usług w umowie serwisowej jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, a treść optymalnie dostosowana do oczekiwań potencjalnego zleceniodawcy.

W ramach umowy  świadczymy:

  • monitorowanie krytycznych elementów infrastruktury sieciowej,
  • monitoring stanu serwerów, stacji roboczych oraz innych urządzeń,
  • utrzymywania środowiska informatycznego klienta w celu zapewnienia ciągłości usług,
  • informowania z wyprzedzeniem o punktach grożących awarią,
  • reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Wszystkie usługi mogą być świadczone w trybie ciągłym, przez 24 h i 365 dni.

Obszar działania

Obszar działania:
Aleksandrów, Antoninów, Baniocha, Baszkówka, Bąkówka, Bielawa, Bobrowiec, Bogatki, Borki, Borowiec, Borowina, Brominy, Brwinów, Brześce, Brzumin, Buczynów, Bystrzanów, Cendrowice, Chojnów, Chylice, Chylice-Pólko, Chyliczki, Chynów, Cieciszew, Garbatka, Gassy, Gąski, Gładków, Głosków, Gołków, Góra Kalwaria, Grochowa, Grzędy, Habdzin, Henryków urocze, Kamionka, Karolin, Karolina, Kawęczyn, Kawęczynek, Kąty, Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Kępa Radwankowska, Kierszek, Kolonia Lesznowola, Kolonia Mrokowska, Komorniki, Konstancin-Jeziorna, Kopana, Korzeniówka-Marylka, Kosów, Leśna Polana, Leśniczówka na Zielonym, Linin, Łazy, Łazy Drugie, Łbiska, Łęg, Łoziska, Łubna, Ługówka, Magdalenka, Many, Marianka, Marylka, Marysin, Michałowice, Mieszkowo