Obsługa informatyczna

Stanowi główny filar naszej firmy.  Proponowana przez nas usługa obejmuje administrację oraz konserwację stacji roboczych, serwerów i sieci, usuwanie wszelkiego typu awarii, archiwizację danych czy też doradztwo informatyczne.

Usługa opieki informatycznej może być świadczona doraźnie lub w postaci korzystnych umów abonamentowych, co pozwala zapewnić klientom komfortowe warunki pracy, w tym gwarantowany czas reakcji w sytuacjach awaryjnych. Zakres usług w umowie serwisowej jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, a treść optymalnie dostosowana do oczekiwań potencjalnego zleceniodawcy.

W ramach umowy  świadczymy:

  • monitorowanie krytycznych elementów infrastruktury sieciowej,
  • monitoring stanu serwerów, stacji roboczych oraz innych urządzeń,
  • utrzymywania środowiska informatycznego klienta w celu zapewnienia ciągłości usług,
  • informowania z wyprzedzeniem o punktach grożących awarią,
  • reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Wszystkie usługi mogą być świadczone w trybie ciągłym, przez 24 h i 365 dni.