Sieci

Projekt sieci informatycznej

Właściwy projekt powinien uwzględniać bieżące zapotrzebowanie oraz przyszły rozwój firmy. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na optymalny pod kątem wydajności oraz kosztów dobór rozwiązań. Wszystkie prace wykonywane są staranie z zachowaniem wymaganych standardów.

Modernizacja istniejących sieci komputerowych

Sprowadza się do pozyskania informacji dotyczących aktualnego i planowanego wykorzystania elementów sieci, następnie dokonywana jest inwentaryzacja stanu obecnego wraz z oceną przydatności istniejących elementów sieci. Na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzane są wariantowe projekty modernizacji istniejącej sieci i przedstawione do oceny zamawiającego.

Obszar działania

Obszar działania:
Aleksandrów, Antoninów, Baniocha, Baszkówka, Bąkówka, Bielawa, Bobrowiec, Bogatki, Borki, Borowiec, Borowina, Brominy, Brwinów, Brześce, Brzumin, Buczynów, Bystrzanów, Cendrowice, Chojnów, Chylice, Chylice-Pólko, Chyliczki, Chynów, Cieciszew, Garbatka, Gassy, Gąski, Gładków, Głosków, Gołków, Góra Kalwaria, Grochowa, Grzędy, Habdzin, Henryków urocze, Kamionka, Karolin, Karolina, Kawęczyn, Kawęczynek, Kąty, Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Kępa Radwankowska, Kierszek, Kolonia Lesznowola, Kolonia Mrokowska, Komorniki, Konstancin-Jeziorna, Kopana, Korzeniówka-Marylka, Kosów, Leśna Polana, Leśniczówka na Zielonym, Linin, Łazy, Łazy Drugie, Łbiska, Łęg, Łoziska, Łubna, Ługówka, Magdalenka, Many, Marianka, Marylka, Marysin, Michałowice, Mieszkowo