Sieci

Projekt sieci informatycznej

Właściwy projekt powinien uwzględniać bieżące zapotrzebowanie oraz przyszły rozwój firmy. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na optymalny pod kątem wydajności oraz kosztów dobór rozwiązań. Wszystkie prace wykonywane są staranie z zachowaniem wymaganych standardów.

Modernizacja istniejących sieci komputerowych

Sprowadza się do pozyskania informacji dotyczących aktualnego i planowanego wykorzystania elementów sieci, następnie dokonywana jest inwentaryzacja stanu obecnego wraz z oceną przydatności istniejących elementów sieci. Na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzane są wariantowe projekty modernizacji istniejącej sieci i przedstawione do oceny zamawiającego.