Audyt

Audyt sprzętu
Sporządzany jest za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które jest uruchomiane na każdym komputerze. Badane są parametry techniczne sprzętu, czy też cechy szczególne urządzeń.

Audyt oprogramowania
Wykonywany za pomocą odpowiedniego oprogramowania podaje stan zainstalowanego oprogramowania na stanowisku wraz z podaniem wersji i daty instalacji, uwzględni również katalogi i pliki, które nie powinny znajdować się na firmowym sprzęcie.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest protokół zawierający porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z dokumentów finansowych. Wszelkie zalecenia odnośnie brakujących bądź też nadmiarowych pozycji zostają Państwu przekazane w raporcie pokontrolnym.